Qeydiyyat

Diqqət çatışmazlığı / hiperaktivlik

Diqqət çatışmazlığı / hiperaktivlik

Hörmətli valideynlər!

Diqqət çatışmazlığı / hiperaktivlik  - 6 yaşdan yuxarı uşaqların xəstəliyidir.
Hətta 6 yaşdan sonra belə bu diaqnoz dərhal ilk baxışdan qoyulmur!

Diaqnoz qoymaq üçün:

- 6 simptomların olması ("diqqətsizlik"  və ya "hiperaktivlik və impulsivlik" qrupundan)
- Əlamətlər  bir məkandan başqa digər məkanlarda da özünü göstərməlidir (məsələn, həm evdə, həm də məktəbdə)
- Simptomlar ən azı altı ay ərzində olmalıdır və pasientlər öz həmyaşıdlarından inkişaf səviyyəsinə görə geridə qalmalıdırlar.

Tərlan Əyyubov

DİGƏR MƏQALƏLƏR