Bronxial astma. Yeni müalicə metodu. Bərpa nümunələri.

S. N. Hüseynov,  T. S Huseynov 
"Edelveys" Tibb Mərkəzi . Moskva

Bronxial astma. Yeni müalicə metodu. Bərpa nümunələri.

Bronxial astma dünya üzrə sağalmayan xəstəlik kimi hesab edilir. Bu xəstəliyin səbəbi hələ də tam olaraq məlum deyil. Bu o deməkdir ki,  müasir diaqnostik üsullar (X-ray, KT, MRT, USM, endoskopiya, testlər, allergiya testləri və s.) həkimlərə xəstəliyin səbəbini müəyyən etməsinə kömək etmir. 

Onun səbəbini bilmədən və ya aradan qaldırmadan xəstəliyi müalicə etmək mümkündürmü? Əlbəttə deyil! Qəlpəni çıxarmadan. yara sağala bilməz! Müalicə yalnız xəstənin vəziyyətini müvəqqəti olaraq yüngülləşdirə bilər. 
Biz "Imedis" tibbi cihaz üzərində işləyirik. Bu haqda qısa məlumat: 1990-cı illərin sonunda Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyi yeni bir diaqnostika metodunu və müalicə üsulunu (Moskva Energetika Akademiyasının Kibernetika bölməsinin alimləri və bir neçə tibb inistutları) yaratmaq üçün bir qrup alim təyin etdi. Bütün canlı orqanizmlər öz tərəfindən elektromaqnit dalğaları (EMD) yaydığı ortaya çıxdı.
Beləlikllə, müxtəlif canlı orqanizmlərin EMD-larının tezlik aralıqları bir-birindən fərqlənir. Belə ki, insanlar, meymunlar, atlar, inəklərin  EMD -ı olduğu kimi, müxtəlif növ viruslar, bakteriyalar, qurdlar, göbələklərin də EMD-ı var və onlar bir-birindən fərqlənir. Alimlər tibbdə bütün tanınmış parazitlərin EMD-nın tezlik dərəcələrini hesablayıb yeni "Imedis" tibbi cihazının proqramına daxil etdilər. Müayinə üçün xəstənin dərisində bioloji aktiv nöqtələrdən istifadə olunur. Bu nöqtələr bütün daxili orqanlarla əlaqələndirilir. 

"Imedis" cihazı bir axtarışçı kimi işləyir. Cihaz  xəstənin barmağına birləşdirilərək, müxtəlif növ viruslar, bakteriyalar,  qurdlar, göbələklərə məxsus EMD-ın tezlikləri növbə ilə orqanizmə göndərilir.  Əgər cihazda hər hansı bir parazitin EMD-sı əks olunarsa, xəstə bu parazit ilə yoluxmuş sayılır. Diaqnoz qoyulmuş parazitlər rezonans tezliklərlə məhv edilir və bu dalğalar xəstənin bədəninə "İmedis" cihazının mis pillətələri üzərində uzadılmış xəstənin əl, ayaq barmaqları vasitəsilə göndərilir. Məsələn,  askarid qurdunun tezliyi +5 -dirsə, bu zaman xəstənin bədəninə  askaridlərin məhv edilməsi üçün  -5 tezlikli EMD-ları göndərilir. Parazitin tezliyini tədricən sıfıra endirir, öldürür və nəticədə ortaya çıxan rezonans nəticəsində parazit hissələrə parçalanır.  Lakin bu tezliklər xəstəyə mənfi təsir etmir, çünki parazitlərin və insanların EMD-larının tezlikləri fərqlidir.

"Imedis" cihazı , Rusiya Federasiyasının aparıcı hərbi xəstəxanalarında sınaqdan keçirildi. 2001-ci ildə Rusiya Federasiyasının Səhiyyə Nazirliyi "imedis"in tibb təcrübəsində (Imedis.ru) istifadə edilməsinə icazə verdi. Cihazla işləmək  göründüyü kimi asan deyil. bu cihazda ənənəvi və alternativ tibbin müxtəlif diaqnostik və müalicəvi imkanları vardır (xəstəliklərin tezliklərinə görə diaqnostikası, orqanizimdə orqan  və orqanlar sisteminin vəziyyəti, meridiyanlar,  bakteriyalar, viruslar,  qurdlar, göbələklərin diaqnostikası. Xəstəliklərin tezliklərinə görə müalicəsi, qomeopatik preparatlarla müalicə, musiqi, parazitlərin rezonans tezlikləri, biorezonans terapiyası və s.). Həkimlərin ixtisaslaşması kursları əsas bilik bazası əsasında öyrədilir. Hər bir həkimin daha da təkmilləşdirilməsi, onun hansı diaqnoz və müalicə metodlarına müraciət etməsindən və nə qədər yaxşı öyrəndiyinə bağlıdır. Buna görə müxtəlif həkimlərin nəticələri də müxtəlifdir. Bir çox həkim var, lakin yaxşı mütəxəssis çox deyil. Biz "Imedis'in imkanlarını yaxşılaşdırdıq. Bizim diaqnoz aşağıdakı suallara cavab verməlidir:

1. Nəinki, dəridə, həm də daxili orqanlarda (300-dən çox parazit) xəstəliyə səbəb olan, tibdə geniş tanınan - viruslar, bakteriyalar, qurdlar, göbələklər varmı? Bundan əlavə, biz "imedis" proqramında olmayan 67 müxtəlif növ virus, bakteriya, qurdlar, göbələklərin və s. diaqnostikasını aparırıq. Bu parazitlərin EMD-larının tezliklərini xarici şirkətlərdən satın alırıq və öz cihazımıza tətbiq edirik.
2. Həddindən artıq qorxu, stress, mənfi təsir və xəstəliyə səbəb olan digər mənfi hadisələr varmı ?
3. Hansı orqanlar müəyyən  olunmuş səbəblərdən zədələnib?
4. Müəyyən edilmiş parazitlərdən və ya həddindən artıq qorxu, stress, mənfi təsirdən hansısa biri bu orqanlara  zərər verə bilmişdirmi?

Bizim müalicə proqramımızın əsas xüsusiyyətləri:
Məlumdur ki, parazitə yoluxmuş xəstələrin qan və orqanlarında, onların ifrazat məhsulları yığılır. Parazitlərin məhv edilməsi həmişə parazitar toksinlərin kəskin artması ilə müşaidə olunur. Bu isə müxtəlif ağırlaşmalara səbəb ola bilər. Buna görə, tezliklərin seçilməsi ilə müalicəyə başlayırıq:

1. Xəstənin bədənində həddindən artıq qorxu, stress, mənfi təsirlərin təsirini aradan qaldırır. Beləki, cihaz hormonal balansı bərpa etməyə imkan verir, sinir, bədənin immunitet sistemini tənzimləyir
2. Xəstənin bədəninin həssaslığını parazitar toksinlərə  qarşı azaldır
Yalnız bu prosedurlardan sonra

3. Biz diaqnozu qoyulmuş virusların, bakteriyaların, protozoyaların, qurdların, göbələklərin rezonans tezliklərini məhv edirik. Bundan əlavə, biz "Imedis" proqramında olmayan parazitlərin məhv edilməsi üçün tezliklərin seçilməsinin bir yolunu yaratdıq.  Parazitlərin məhv edilməsi onların təkrar diaqnozu ilə idarə olunur. 

4. Fərdi terapevtik tezlikləri seçirik:
a) zədələnmiş orqanlarda iltihabın müalicəsi üçün.
b) bu orqanların və digərlərinin funksiyalarını bərpa etmək üçün

Bundan əlavə :
1.Təkrarlanan  qorxu, stress, mənfi təsirlərdən qorumaq üçün  tezliklərin seçilməsi metodu.
2. Xəstənin yaddaşında qıcıqlanma ocaqlarına səbəb olan mənfi hadisələrin müəyyən edilməsi və onların aradan qaldırılması metodu.
3. Homeopatik preparatların fərdi seçilməsi metodu.

Mən sizə daha bir əhəmiyyətli müalicə metodu haqqında danışacağam.
Hər gün minlərlə insan müqəddəs yerlərə səfər edir. Bəziləri, möcüzəvi şəkildə, ağır xəstəliklərdən xilas olur, hamilə qalır, sağlam uşaqlar dünyaya gətirir. Alimlər bəzi müqəddəs yerlərin və ya ikonların tezliklərinin bəzi insanların müalicəsinə uyğun ola biləcəyi fikrini irəli sürdülər. Yüksək ruhanilərin icazəsi ilə, alimlər çoxlu müqəddəs yerlərin, ikonların EMD-nı ölçdülər və onları "Imedis" proqramına gətirdilər. Müalicəvi tezlikləri  musiqi diskində olduğu kimi şəkər gritslərinə yazılır. Dozanı  seçirik.  Xəstə onları sovurur. Effekt, müqəddəs yerləri ziyarət edildiyi kimi əldə olunur!

Bizə 150-dən artıq bronxial astma, allergik bronxit, allergik rinit diaqnozu olan xəstələr müraciət edib. Onlara aşağıdakı diaqnozları qoyduq:
1. Parazit qurdları (strongiloid,  nekator, şistosom, paragonimuses, trixinella, pulmonar capillariosis və s.).
2. Bronxların daxilində göbələk diaqnozu (mukoroz, aktinomikoz və s.).
3. Bakteriyalar (leptospiroz, göy öskürək).
4 Həddindən artıq mənfi təsir (CVF). Bunlar həddindən artıq qorxu, stress, mənfi təsir və digər mənfi hadisələrin nəticələri.

Bundan başqa, bu xəstəliklərin səbəbləri xəstələrin tənəffüs orqanlarını zədələyirdi. Və ən başlıcası - onları aradan qaldırılması bronxial astma xəstələrindən sağalmağa imkan verir. Mən öz təcrübəmizdən maraqlı nümunələr verəcəyəm.
Xəstə N. X 37 yaş. Dianoz: bronxial astma. O, Bakıdan idi.  Xəstə bronxial astmadan  8 il idi ki, əziyyət  çəkirdi. O, müxtəlif tanınmış klinikalarda, Krımın sanatoriyalarında, Azərbaycanda Naxçıvan şəhərinin duz mağaralarında müalicə görmüşdü, lakin xəstəlik irəliləyirdi. Xəstə tez-tez  inhalyator və hormonal dərmanlardan istifadə etmək məcburiyyətində qalırdı. Xəstəyə görə, o, artıq intihar barədə düşünürdü. Bundan əlavə, onu allergiya da narahat edir. Dövrü olaraq bədənin ayrı-ayrı hissələrində qaşınma, qırmızı ləkələr və üzündə də sivilcələr görünürdü. "Imedis" cihazında qurdlar - strongyloidlər aşkarladıq. Parazitlər bronxda, qaraciyərdə, öd kissəsində, bağırsaqda idi. Xəstənin parazitik toksinlərə qarşı həssaslığını, parazitlər və başqa səbəblərdən zədələnmiş orqanlarda iltihabın müalicəsi üçün terapevtik tezlikləri seçdik. Parazitlər rezonans frekansları ilə məhv edildi. Xəstəyə 2 ay müddətində sarımsaq, bibər, kələmdən uzaq olmaq, ət bişirilməməsi tövsiyə olundu. 3 aydan sonra xəstəni heç bir şey narahat etmirdi. Astmatik tutmalar, sızanaq və qaşınmalar yox idi.  1 aydan çox dərmanlar istifadə etmədi. Artıq, 10 ildən artıqdır. Xəstə bərpa olunub!

Xəstə R. Ş. 48 yaş. Diaqnoz: allergik rinit. O, Almaniyadan idi. 6 ildən artıq idi ki, tez-tez soyuqdəymə, burun axma və tez-tez asqırma onu narahat edirdi, xüsusən də bahar və payızda. Qarın nahıyyəsində və bədənin arxasında qaşındırıcı səpkilər görünürdü. Bundan əlavə. gündə 6 dəfə diareya, ümumi zəiflik, yorğunluqdan narahat idi. Analizlər və müayinələr həkimlərin xəstəliyin səbəbini anlamağa kömək etməmişdir. Müalicə yalnız müvəqqəti olaraq vəziyyəti yaxşılaşdırırdı. "Imedis" də strongiloid  diaqnozunu qoyduq. Parazitlər bağırsaqlarda, öd kisəsi, paranaz boşluqlarda idilər. Xəstənin bədəninin parazitar toksinlərə qarşı həssaslığını, zədələnmiş orqanlarda iltihabı müalicə etmək üçün  terapevtik tezliklər seçdik. Parazitlər rezonans frekansları ilə məhv edildi. Onlar pəhrizdə,  bağırsaqları (sarımsaq, bibər, kələm, ət bibər, qazlı içkilər) qıcıqlandıran hər şeyi istisna etməyi məsləhət görürdülər. 4 aydan sonra xəstə bərpa olunduğunu bildirdi!

Xəstə B. E. 22 il.  Diaqnoz: bronxial astma. Xəstəyə, 5 yaşından etibarən  pişiklər və itlərə qarşı allergiyadan əziyyət çəkir. Burun tıxanıqlığı, zökəm müşaidə olunurdu. Nəfəs aldıqda 4 ildir boğulma tutmaları, xışıltı onu narahat edırdi. Xəstə pediatr, terapevt, pulmonolog, allergolog tərəfindən müalicə edilmişdi. Müalicə yalnız vəziyyəti müvəqqəti olaraq yaxşılaşdırır. "Imedis" cihazı ilə biz həddindən çox mənfi təsir (HMT) və qurdlar - strongiloid diaqnozu qoyduq. HMT qaraciyər funksiyasını zədələyirdi. Strongiloidlər paranasal sinuslarda, nazik bağırsaqda, bronxlarda yerləşmişdi.  HMT-i aradan qaldırmaq üçün terapevtik dozada tezlikləri seçdik. Xəstənin bədəninin parazitar toksinlərə qarşı həssaslığını, zədələnmiş orqanlarda iltihabı müalicə etmək üçün  terapevtik tezliklər seçdik. Parazitlər rezonans frekansları ilə məhv edildi. Xəstəyə  ət, sarımsaq, bibərsiz 2 aylıq bir pəhriz təklif edilmişdir. 1 ildən çox keçdi. Xəstə bərpa olunduğunu bildirdi! Bu müddətdə dəfələrlə pişiklər və itlərlə əlaqədə olub, soyuqdəymə olub, ancaq allergiya və astma tutmaları müşahidə olunmayıb!

Xəstə M. M. 5 yaş. Diaqnoz: bronxial astma. Anasının deməsinə görə, təxminən 1 ildir ki, uşaq müntəzəm olaraq öskürək tutmalarından, boğulma və xışıltılı tənəffüsdən əziyyət çəkir. Berotek ilə inhalyasiyadan  istifadə edildikdən sonra xəstənin vəziyyəti müvəqqəti olaraq yaxşılaşırdı. Bundan əlavə, uşaqda tez-tez qarın ağrısı və  iştahsızlıq olurdu. "Imedis" cihazında qurdlar - ankilostomi duadenal diaqnozu qoyduq. Parazit mədədə, nazik bağırsaqda, xəstənin bronxlarında yerləşmişdi. Bu qurdlar xəstələrin qanı ilə  qidalanmaqla yanaşı, onlar yerləşdiyi orqanlara zərər verirlər. Xəstənin bədəninin parazitar toksinlərə qarşı həssaslığını, zədələnmiş orqanlarda iltihabı müalicə etmək üçün  terapevtik tezliklər seçdik. Parazitlər rezonans frekansları ilə məhv edildi. Xəstəyə  ət, sarımsaq, bibərsiz 2 aylıq bir pəhriz təklif edilmişdir. 2 aydan sonra xəstəni heç bir şey narahat etmirdi. Astmatik tutmalar yox idi. Qarın ağrısı dayandı. İştaha yaxşılaşdı. Bu təxminən 2 il davam etdi. Oğlan bərpa eolundu!

Xəstə T. 49 yaş.
 Diaqnoz: bronxial astma. O, Bakıdan idi. Xəstə təxminən 20 ildir bu xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. Hər gün bir inhalyator istifadə etmək məcburiyyətində qalırdı. Xəstənin vəziyyəti pozulduqda hormonal dərmanlarla müalicə edildi. Təxminən hər il xəstə Azərbaycanda Naxçıvan şəhərinin duz mağaralarında müalicə olunurdu. Bu müalicədən sonra xəstənin vəziyyəti bir müddət yaxşılaşırdı. "Imedis" cihazında qurdlar - ankilostomi duadenal diaqnozu qoyduq. Parazit mədədə, nazik bağırsaqda, xəstənin bronxlarında yerləşmişdi. Bu qurdlar xəstələrin qanı ilə  qidalanmaqla yanaşı, onlar yerləşdiyi orqanlara zərər verirlər. Xəstənin bədəninin parazitar toksinlərə qarşı həssaslığını, zədələnmiş orqanlarda iltihabı müalicə etmək üçün  terapevtik tezliklər seçdik. Parazitlər rezonans frekansları ilə məhv edildi. Xəstəyə  ət, sarımsaq, bibərsiz 2 aylıq bir pəhriz təklif edilmişdir. 2 aydan sonra xəstəni heç bir şey narahat etmirdi. Bronxiyal astmanın başlaması dayandı, 3 il keçdi. Xəstə bərpa edildi!

Xəstə K. I. 42  yaş. Diaqnoz: bronxial astma. O, bu xəstəlikdən 1 ildən artıqdır ki, əziyyət çəkir. Bronxial astma tutmaları ayda 10 dəfə, xüsusilə yazda-də bitkilərdə çiçəkləndikdə baş verir. Belə hallarda, berodual ilə inhalasiya kömək edir. Bundan əlavə, panik hücumları 2 ildir xəstəni narahat edir. 8 ay əvvəl qan İFA və PCR testlərində, hepatit B ilə diaqnoz qoyulmuşdu. Xəstə, saçları tökülməyə başladığı üçün hepatit B müalicəsini rədd etdi. Daha sonra menustral tsikl pozuldu. Hər ay  10 -15 gün gecikmələr müşaidə olunurdu. Imedis ilə  biz  həddindən artıq mənfi təsir (HMT), qurdlar - ankilostomi duadenale və hepatit B diaqnozunu qoyduq.  HMT yumurtalıq və tiroid funksiyasını da pozurdu. Qurdlar bağırsaqda və bronxda idi.  Biz HMT-i aradan qaldırmaq, xəstənin bədəninin parazitik toksinlərə həssaslığını azaltmaq, parazitlərdən zədələnmiş orqanlardakı iltihabı müalicə etmək üçün terapevtik tezlikləri seçdik. Xəstənin yaddaşında qıcıqlanma ocağınnı meydana gətirən mənfi hadisələr ortaya çıxdı. Onları aradan qaldırmaq üçün tezliklər seçildi. Qurdlar və hepatit B virusları rezonans frekansları ilə məhv edildi. Bağırsaqları qıcıqlandırmayan bir pəhriz təklif olundu xəstəyə.  Və beləliklə asmatik tutmalar, panik ataq yoxa oldu.  Saçların tökülməsi dayandı. 1 ildən çox keçdi. Xəstə bərpa olunub!

Xəstə Ş. S. 11 yaş. Diaqnoz: bronxial astma. Anasının sözlərinə görə, qız 2 yaşından bəri astma xəstəliyindən əziyyət çəkir. Tutmalar zamanı inhalyatordan istifadə olunurdu. Bundan əlavə, xəstəni allergiya da narahat edirdi. Uşağın bədənində kiçik, qırmızı, qaşınan səpkilər var idi. Qan testində hemoglobin 90 mq / dL-dir. "Imedis" cihazında nekatorlar təyin etdik. Bu qurdlar ankilastomlara bənzəyirdi,  yalnız xəstələrin qanı ilə  qidalanırdı. Parazitlər xəstənin bağırsaq və bronxlarında idi. Xəstənin, parazitik toksinlərə qarşı həssaslığını, qurdlar və başqalarından zədələnmiş orqanlarda iltihabın müalicəsi üçün terapevtik tezliyi seçdik. Parazitlər rezonans frekansları ilə məhv edildi. Xəstəyə pəhriz tövsiyə edildi. 2 aydan sonra xəstə yaxşılaşdı. Astma və allergiya hücumları artıq qalmamışdı. Hemoglobin 110 mg / dl olmuşdur. 5 il keçdi. Xəstə bərpa edildi!

Xəstə M. Ş. 10 yaş. Diaqnoz: bronxial astma. Anasının sözlərinə  görə, uşaq 6 il astma xəstəsi idi. Tutmalar zamanı inhalyator kömək edirdi. Xəstəliyin ağırlaşması zamanı prednizon müalicəyə əlavə edildi. Xəstəliyin səbəbi məlum deyildi. Müalicə yalnız xəstəni müvəqqəti olaraq  yaxşılaşdırırdı. "Imedis" aparatında biz qurdlar - şistosomları təyin etdik. Parazitlər bronxopulmoner limfa düyünlərindəki pulmoner venaların divarlarında idi. Belə hallarda şistosomların məhv edilməsi yalnız bronxial astmanın hücumuna deyil, hətta pulmoner venlərin pozğunluğunun pozulmasına səbəb ola bilər. Buna görə, ilk növbədə, xəstənin parazitar toksinlərə qarşı həssaslığını azaltmaq, pulmonar ven iltihabını müalicə etmək və digərləri üçün terapevtik tezlikləri seçirik. Yalnız sonra şistosomları rezonans frekansları ilə məhv edirik. 2 aydan sonra qızı narahat edən bir şey yox idi. Astma hücumu yox idi. Dərman istifadə etmirdi. 5 il keçdi. Xəstə bərpa edildi!

Xəstə A. A. 10 yaş. Diaqnoz: bronxial astma. Anasına görə, oğlan 2 ildən çox müddətə bronxial astma xəstəliyindən əziyyət çəkir. Xəstəliyin tutmaları ayda 3 dəfəyə qədər artırdı. Birdən uşağı arasıkəsilmədən quru, boğucu, xışıltılı öskürəklər tuturdu, nəfəs almaqda çətinlik çəkirdi. Xəstəliyin səbəbi məlum deyildi. İnhalyator tutmaları aradan qaldırmağa kömək edirdi. "Imedis" cihazında biz qurdlar - Westerman paragonimuses təyin etdik. Parazitlər sağ ağciyərin bronxial borularında idi. Bronxiyollarda iltihabın müalicəsi üçün, xəstənin parazitik toksinlərə həssaslığını azaltmaq üçün terapevtik tezlikləri seçirik. Parazitlər rezonans frekansları ilə məhv edildi. 2 aydan sonra astma hücumları olmadı. İnhalyator artıq istifadə edilmir. 1 ildən çox keçdi. Oğlan bərpa oluunub!

Xəstə A. Əsrin 60 yaş. Diaqnoz: bronxial astma. 1 ildən artıqdır ki, tez-tez öksürmələrdən narahatdır,  nəfəs almasında çətinliklər olur. İnhalyator kömək etmirdi.  "Imedis" aparatında bronxlarda qurdlar - ağciyər kapillariozu (tominoz) təyin edildi. Terapevtik tezlik seçildi. Parazitlər rezonans frekansları ilə məhv edildi. 2 aydan sonra öskürək yox oldu. Nəfəs normal hala gəldi. 1 ildən çox keçdi. Xəstə bərpa edildi!

Xəstə N. Və 47 yaş. Tanı: bronxial astma. 7 aydan çox, xırıltı -boğucu tutmalar xəstəni narahat edir. Xəstə terapevt, pulmonoloq, kardioloq tərəfindən diaqnoz edildi və müalicə edildi. Bütün test və tədqiqatların nəticələri normaldır. Xəstəliyin səbəbi məlum deyil və tutmalar isə  artırdı. Yalnız hormonal tibb seretid ilə inhalyasiya kömək edirdi. "Imedis" cihazında qurdlar - trichinae diaqnozu qoyduq. Parazitlər duodenumun divarında, mediastenin,  pulmonar arteriya divarlarında idi. Terapevtik tezlik seçildi. Parazitlər rezonans frekansları ilə məhv edilmişdir. 2 aydan sonra xəstə yaaxşılaşmışdı. Nəfəs normal hala gəldi. Tutmalar dayandı. 1 ildən çox keçdi. Xəstə bərpa edildi!

Xəstə K. A. 2,5 yaş. Diaqnoz: bronxial astma. Anasının sözlərinə görə, 7 aylıq və 1 il 4 aylıq dövrdə uşaq pnevmoniya diaqnozu ilə xəstəxanada müalicə edildi. Sonra diaqnoz allergik bronxit, bronxial astma oldu. Bronxial astma hücumlarının baş verdiyi zaman, berodual inhalyatoru  istifadə edilmişdir. Son 6 ay seretidom  istifadə edilir, hansıki ondan sonra tutmalar daha az olurdu. "Imedis" aparatında biz bronxial iltihab səbəbi olan leptospira bakteriyalarını tanıdıq. Xəstənin orqanizminin bakterial toksinlərə qarşı həssaslığını, bronxial iltihabı müalicə etmək üçün terapevtik tezlikləri seçdik.  Leptospira rezonans tezliklərlə məhv edildi. 2 aydan sonra uşaq artıq narahat deyildi. İnhalyator tətbiq edilmirdi. 3 ildən çox keçib. Qız bərpa olunub!

Xəstə S. E. 50 yaş. Diaqnoz: bronxial astma. 20 ildən artıqdır ki, bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. Burun boşluğunda əməliyyatdan sonra bronxial astma inkişaf etmişdir. Onda xəstə burun tıxanıxlığından əziyyət çəkirdi. Xəstə uzun illərdir faradil kombi istifadə edir. İndi onun astmatik tutmaları yoxdur, ancaq xəstəlik mütəmadi olaraq ağırlaşırdı. "Imedis" cihazında biz göbələklər - mucor racemosis və mucor musedo diaqnozu qoyduq. Göbələk böyümüş və burun selikli qışasını, bronxiollaları zədələdi. Xəstənin bədəninin göbələk toksinlərinə həssaslığını azaltmaq üçün terapevtik tezlikləri seçdik. Göbələklər rezonans frekansları ilə məhv edildi.  3 aydan sonra xəstə bərpa olundu.

Xəstə A. B. 43 yaş. Diaqnoz: bronxial astma. O, Türkiyədən idi. Xəstə astma xəstəliyindən 10 ildən artıqdır ki, əziyyət çəkirdi. İnhalyatordan ayda bir dəfə istifadə edir. "Imedis" aparatında biz mucor rasemoz diaqnozunu qoyduq. Parazit böyümüş və  bronxiollaları zədələyib.  Xəstənin bədəninin göbələk toksinlərinə həssaslığını azaltmaq üçün terapevtik tezlikləri seçdik. Göbələklər rezonans frekansları ilə məhv edildi.  5 aydan sonra xəstədə tənəffüsün normal keçdiyini və  astma tutmalarının olmadığını bildirdi. 3 il keçdi. Xəstə bərpa olunub!

Xəstə N. Və 57 yaş. Diaqnoz: bronxial astma. 8 aydan çox müddət ərzində xəstə uzun müddət öskürək, xırıltı ilə nəfəs alma, səsin zəifləməsi, burundan boğaza seliyin sızması ilə bağlı narahatlıqdan əziyyət çəkirdi. Astmanın inkişafından 3 ay əvvəl, xəstə əməliyyat ilə burun poliplərini çıxarmışdı. Allergik testlər mənfi olur. "Imedis" aparatında biz göbələk - aktinomikoz təyin etdik. Parazit böyümüş və burunun, boğaz və bronxları zədələmişdi. Xəstənin bədəninin göbələk toksinlərinə həssaslığını azaltmaq üçün terapevtik tezlikləri seçdik. Göbələklər rezonans frekansları ilə məhv edildi. 5 ay sonra xəstə vəziyyəti yaxşılaşdığını bildirdi. Heç bir öskürək yox idi, səs normal hala gəldi. Xırıltı olmadan yaxşı nəfəs alır. Boğazda selik artıq narahat etmirdi!

Xəstə E. 68 yaş. Diaqnoz: bronxial astma. 15 ildən artıqdır ki, bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. İnhalyatordan ayda 3-4 dəfə istifadə edir.  Bundan başqa, xəstə 2 ildir qol və ayaqlarında oynaqlarda ağrılarında narahatlıq edirdi. Müalicə vəziyyəti müvəqqəti olaraq yaxşılaşdırırdı. "Imedis" aparatında biz həddindən artıq mənfi təsirlər (HMT) və bakteriya - brucella diaqnozu qoyduq. HMT bronxların funksiyasını pozurdu. Brucella oynaqları zədələyirdi. HMT-nin aradan qaldırılmasında, iltihabın və digərlərinin müalicəsi üçün terapevtik tezlikləri seçdik. Brucella rezonans frekansları ilə məhv edildi. 2 aydan sonra xəstə narahatlıqlardan azad oldu. Astmatik tutmalar yox idi. Oynaqlarda ağrı getdi.

Xəstə F. Əsrin 77 yaş. Diaqnoz: bronxial astma. 5 ildən çoxdur ki, xəstəlikdən əziyyət çəkir. Xəstə 3 ildir seretid inhalyatorundan istifadə edirdi, lakin o, uzun müddətdir öskürək, boğazda xırıltı,  burun tıxanıqlığı, dilində və dişlərdə  ağrılı yaralardan əziyyət çəkirdi. Əlavə olaraq, 15 ildir ki, onun əlləri və ayaqlarında oynaqlar ağrayır  və bəzən şişir.  Xəstənin qan təzyiqi tez-tez 210/110 mm-ə çatır.  Adətən qan təzyiqi 160/90 mm-ə qədərdir.  Xəstəliyin səbəbi məlum deyil. Müalicə yalnız müvəqqəti olaraq onun vəziyyətini yaxşılaşdırır. "Imedis" cihazında HMT, öskürək göy öskürək bakteriya, brucella, stomatit virusları aşkarlandı. Xəstənin yaddaşında mənfi hadisələr ortaya çıxdı. HMT böyrəküstü vəzinin beyin maddəsini pozur. Göyöskürək bakteriyası boğaz və boyun limfatik folikullarında mövcud idi. Brucella oynaqları zədələyirdi. Stomatit virusu, dil, damar, burunun selikli qişasını zədələdi. HMT-nin aradan qaldırılmasında, iltihabın və digərlərinin müalicəsi üçün terapevtik tezlikləri seçdik. Brucellaç stomatit və göy öskürək  rezonans frekansları ilə məhv edildi. 3 aydan sonra tənəffüs normallaşdı, xırılti yox oldu, oynaqlar daha şişmirdi, ağızda yaralar yox oldu.  Qan təzyiqi 160/90 mm-ə qədər olmuşdur. Dərman istifadə etmirdi!
.

Гусейнов Сабахаддин Нураддинович