Baş ağrıları. Bilinməyən səbəblər. Yeni müalicə metodu. Bərpa nümunələri

S. N. Hüseynov,  T. S Huseynov  
"Edelveys" Tibb Mərkəzi . Moskva

Baş ağrısı müxtəlif orqanların bir çox xəstəliklərinin (yüksək və ya aşağı qan təzyiq, serebral damarların aterosklerozu, beyin şişləri, zəif görmə, burun nəfəsinin çətinləşməsi, yüksək hərarət və s.) Ən çox görülən simptomlardan biridir.  Lakin, bir çox hallarda, müasir diaqnostik üsullar həkimlərə baş ağrısı səbəbini tapmaqda kömək etmir - KT. MRT, EEG, angioqrafiya, qan analizlər və s.

Onun səbəbini bilmədən və ya aradan qaldırmadan xəstəliyi müalicə etmək mümkündürmü? Əlbəttə deyil! Qəlpəni çıxarmadan. yara sağala bilməz! Müalicə yalnız xəstənin vəziyyətini müvəqqəti olaraq yüngülləşdirə bilər. 
Biz "Imedis" tibbi cihaz üzərində işləyirik. Bu haqda qısa məlumat: 1990-cı illərin sonunda Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyi yeni bir diaqnostika metodunu və müalicə üsulunu (Moskva Energetika Akademiyasının Kibernetika bölməsinin alimləri və bir neçə tibb inistutları) yaratmaq üçün bir qrup alim təyin etdi. Bütün canlı orqanizmlər öz tərəfindən elektromaqnit dalğaları (EMD) yaydığı ortaya çıxdı.
Beləlikllə, müxtəlif canlı orqanizmlərin EMD-larının tezlik aralıqları bir-birindən fərqlənir. Belə ki, insanlar, meymunlar, atlar, inəklərin  EMD -ı olduğu kimi, müxtəlif növ viruslar, bakteriyalar, qurdlar, göbələklərin də EMD-ı var və onlar bir-birindən fərqlənir. Alimlər tibbdə bütün tanınmış parazitlərin EMD-nın tezlik dərəcələrini hesablayıb yeni "Imedis" tibbi cihazının proqramına daxil etdilər. Müayinə üçün xəstənin dərisində bioloji aktiv nöqtələrdən istifadə olunur. Bu nöqtələr bütün daxili orqanlarla əlaqələndirilir. 

"Imedis" cihazı bir axtarışçı kimi işləyir. Cihaz  xəstənin barmağına birləşdirilərək, müxtəlif növ viruslar, bakteriyalar,  qurdlar, göbələklərə məxsus EMD-ın tezlikləri növbə ilə orqanizmə göndərilir.  Əgər cihazda hər hansı bir parazitin EMD-sı əks olunarsa, xəstə bu parazit ilə yoluxmuş sayılır. Diaqnoz qoyulmuş parazitlər rezonans tezliklərlə məhv edilir və bu dalğalar xəstənin bədəninə "İmedis" cihazının mis pillətələri üzərində uzadılmış xəstənin əl, ayaq barmaqları vasitəsilə göndərilir. Məsələn,  askarid qurdunun tezliyi +5 -dirsə, bu zaman xəstənin bədəninə  askaridlərin məhv edilməsi üçün  -5 tezlikli EMD-ları göndərilir. Parazitin tezliyini tədricən sıfıra endirir, öldürür və nəticədə ortaya çıxan rezonans nəticəsində parazit hissələrə parçalanır.  Lakin bu tezliklər xəstəyə mənfi təsir etmir, çünki parazitlərin və insanların EMD-larının tezlikləri fərqlidir.

"Imedis" cihazı , Rusiya Federasiyasının aparıcı hərbi xəstəxanalarında sınaqdan keçirildi. 2001-ci ildə Rusiya Federasiyasının Səhiyyə Nazirliyi "imedis"in tibb təcrübəsində (Imedis.ru) istifadə edilməsinə icazə verdi. Cihazla işləmək  göründüyü kimi asan deyil. bu cihazda ənənəvi və alternativ tibbin müxtəlif diaqnostik və müalicəvi imkanları vardır (xəstəliklərin tezliklərinə görə diaqnostikası, orqanizimdə orqan  və orqanlar sisteminin vəziyyəti, meridiyanlar,  bakteriyalar, viruslar,  qurdlar, göbələklərin diaqnostikası. Xəstəliklərin tezliklərinə görə müalicəsi, qomeopatik preparatlarla müalicə, musiqi, parazitlərin rezonans tezlikləri, biorezonans terapiyası və s.). Həkimlərin ixtisaslaşması kursları əsas bilik bazası əsasında öyrədilir. Hər bir həkimin daha da təkmilləşdirilməsi, onun hansı diaqnoz və müalicə metodlarına müraciət etməsindən və nə qədər yaxşı öyrəndiyinə bağlıdır. Buna görə müxtəlif həkimlərin nəticələri də müxtəlifdir. Bir çox həkim var, lakin yaxşı mütəxəssis çox deyil. Biz "Imedis'in imkanlarını yaxşılaşdırdıq. Bizim diaqnoz aşağıdakı suallara cavab verməlidir:

1. Nəinki, dəridə, həm də daxili orqanlarda (300-dən çox parazit) xəstəliyə səbəb olan, tibdə geniş tanınan - viruslar, bakteriyalar, qurdlar, göbələklər varmı? Bundan əlavə, biz "imedis" proqramında olmayan 67 müxtəlif növ virus, bakteriya, qurdlar, göbələklərin və s. diaqnostikasını aparırıq. Bu parazitlərin EMD-larının tezliklərini xarici şirkətlərdən satın alırıq və öz cihazımıza tətbiq edirik.
2. Həddindən artıq qorxu, stress, mənfi təsir və xəstəliyə səbəb olan digər mənfi hadisələr varmı ?
3. Hansı orqanlar müəyyən  olunmuş səbəblərdən zədələnib?
4. Müəyyən edilmiş parazitlərdən və ya həddindən artıq qorxu, stress, mənfi təsirdən hansısa biri bu orqanlara  zərər verə bilmişdirmi?

Bizim müalicə proqramımızın əsas xüsusiyyətləri:
Məlumdur ki, parazitə yoluxmuş xəstələrin qan və orqanlarında, onların ifrazat məhsulları yığılır. Parazitlərin məhv edilməsi həmişə parazitar toksinlərin kəskin artması ilə müşaidə olunur. Bu isə müxtəlif ağırlaşmalara səbəb ola bilər. Buna görə, tezliklərin seçilməsi ilə müalicəyə başlayırıq:

1. Xəstənin bədənində həddindən artıq qorxu, stress, mənfi təsirlərin təsirini aradan qaldırır. Beləki, cihaz hormonal balansı bərpa etməyə imkan verir, sinir, bədənin immunitet sistemini tənzimləyir
2. Xəstənin bədəninin həssaslığını parazitar toksinlərə  qarşı azaldır
Yalnız bu prosedurlardan sonra

3. Biz diaqnozu qoyulmuş virusların, bakteriyaların, protozoyaların, qurdların, göbələklərin rezonans tezliklərini məhv edirik. Bundan əlavə, biz "Imedis" proqramında olmayan parazitlərin məhv edilməsi üçün tezliklərin seçilməsinin bir yolunu yaratdıq.  Parazitlərin məhv edilməsi onların təkrar diaqnozu ilə idarə olunur. 

4. Fərdi terapevtik tezlikləri seçirik:
a) zədələnmiş orqanlarda iltihabın müalicəsi üçün.
b) bu orqanların və digərlərinin funksiyalarını bərpa etmək üçün

Bundan əlavə :
1.Təkrarlanan  qorxu, stress, mənfi təsirlərdən qorumaq üçün  tezliklərin seçilməsi metodu.
2. Xəstənin yaddaşında qıcıqlanma ocaqlarına səbəb olan mənfi hadisələrin müəyyən edilməsi və onların aradan qaldırılması metodu.
3. Homeopatik preparatların fərdi seçilməsi metodu.

Mən sizə daha bir əhəmiyyətli müalicə metodu haqqında danışacağam.
Hər gün minlərlə insan müqəddəs yerlərə səfər edir. Bəziləri, möcüzəvi şəkildə, ağır xəstəliklərdən xilas olur, hamilə qalır, sağlam uşaqlar dünyaya gətirir. Alimlər bəzi müqəddəs yerlərin və ya ikonların tezliklərinin bəzi insanların müalicəsinə uyğun ola biləcəyi fikrini irəli sürdülər. Yüksək ruhanilərin icazəsi ilə, alimlər çoxlu müqəddəs yerlərin, ikonların EMD-nı ölçdülər və onları "Imedis" proqramına gətirdilər. Müalicəvi tezlikləri  musiqi diskində olduğu kimi şəkər gritslərinə yazılır. Dozanı  seçirik.  Xəstə onları sovurur. Effekt, müqəddəs yerləri ziyarət edildiyi kimi əldə olunur!

Baş ağrısı şikayəti ilə bizə  bir çox xəstə müraciət etmişdir. Onlara diaqnoz qoyduq:

1. Qurdlar - askarid, tükbaş qurdlar, strongiloidlər, ankilostom, nekatorlar, trixinella, toksokar yumurtaları, şistosomlar və s.
2. Həddindən artıq qorxu - stress, yan təsirlər və xəstələrin həyatında baş verən digər mənfi hadisələr.

Diqqət! Baş ağrıları qurdlar ilə əlaqədar ən çox rast gəlinən səbəblərən biridir. Ən əsası isə bu səbəblərin aradan qaldırılması baş ağrısından sağalmağa nail olmaq üçün imkan verir. Hal-hazırda parazitoloqlar 90-dan çox qurd növünü - insan parazitlərini bilirlər. Onlar illərlə bağırsaqda deyil, digər orqanlarda da yaşayır və digər orqanlara keçə bilir. Qurdlar qidalandığı və hərəkət etdiyi orqanlara zərər verirlər. Zədələnmiş orqanlarında iltihab, kəskin və ya xroniki xəstəliklər inkişaf edir. Təəssüf ki, həkimlərin bəziləri bir çox qurdun adlarını xatırlamır və əlbəttə ki, onlara necə yoluxma və onların hansı xəstəliklərə səbəb olmasını, simptmları bilmirlər. Bunun əsas səbəbi, diaqnostika üçün etibarlı üsulların olmamasıdır. Qurdların diaqnozu üçün laboratoriya üsulları dəqiq deyil (qurdun yumurtasına, qan testinə). Təsəvvür edin! 21-ci əsrdə qurdların ən çox növünü müəyyənləşdirmək üçün yeganə üsul qurd yumurtası üçün nəcis analizidir. Bir çox həkim bu təhlillərin dəqiq olmadığını bilir. 

Müasir klinikalarda qurda necə diaqnoz qoyulur?

Dünyada, ən çox istifadə edilən nəcis analizi - qurd yumurtalarını tapmaqdır. Lakin bu hər zaman dəqiq cavab vermir, çünki, bəzi qurd növləri bağırsaqda yaşamırlar (Trichinella, Dirofilaria və digərləri)
Üstəlik, nəcis analizinin mənfi nəticəsi ola bilər:
A / Yoluxma yoxdursa və ya
b / var, lakin qurdlar hələ yumurta qoymamışdır.
Analizin müsbət nəticəsi ola bilər:
a) yoluxma var və ya
b /qurdlar ölüb, lakin onların yumurtaları bağırsaqdan çıxmamışdır.
Buna görə də nəcis analizi  həkimləri və xəstələri aldada bilər.

Askaridlər təxminən bir il yaşayır, yumurta qoya bilər və ölür. Və eləcə də bəzi başqa parazitlər. Bu qurdların uzun müddət qalmadığına dair səhv bir fikir yaradır. Ancaq, bütün digər, az tanınmış qurd növləri, xəstələrin orqanlarında illərlə qalır,  onilliklər ərzində yaşayır və zədələyə bilər! Onlar bütün digər orqanların (kəllə boşluğu, burunətrafı boşluğu, göz, qalxanabənzər vəzi,  süd vəziləri,  ürək, qan damarları, limfa düyünləri, ağ ciyər, qaraciyər, öd kisəsi, mədəaltı vəzi, bağırsaq,  böyrəklər, uterus, yumurtalıq, prostat, əzələlər və hətta sümüklərdə).

2. Qurdların diaqnozu üçün qan testi də dəqiq deyil, əgər bu üsul yalnız müəyyən qurd növlərini müəyyən etməyə çalışırsa. Bundan əlavə, qanın biokimyəvi analizi ilə yoluxmuş insanların qanında meydana gələn anticisimlər hesabına müəyyən növ qurdları təyin etmək olur. Məlumdur ki, kimyəvi reaksiyalar bir çox amillərdən (reaktiv maddələrin konsentrasiyaları, katalizatorlar, temperatur və s.) asılıdır. Buna görə də, qan testinin nəticəsi mənfi ola bilər: əgər yoluxma yoxdursa,
b / və ya var, lakin qurdun təstiqlənməsi üçün kifayət qədər antitel göstəricisi yoxdur

Beləliklə,  qan testi də həkimləri və xəstələri yalnış istiqamətləndirə bilər! Bir neçə qurda eyni zamanda yoluxma baş verdikdə, onlardan yalnız müəyyən növünü qan testi ilə aşkarlamaq mümkündür, digərlərini isə yox. Dünyada hələ bir çox qurd analizlərinin (dirofiliya, spirometra, gnostostoma, pentastamid və s.) diaqnostika üsulu yoxdur.

Parazitlər üçün effektiv dərmanlar yoxdur! Bundan əlavə, dərman müxtəlif ağırlaşmalara səbəb ola bilər. Parazitlərin diaqnostikası üçün etibarlı üsullar yoxdursa, dərmanların effektivliyini necə yoxlaya bilərik? 

Hal-hazırda, yalnız  "Imedis" tibbi cihazında, yaxşı bir mütəxəssis ilə, qurd, göbələk, virus, bakteriyaları dəqiq bir şəkildə tanılaya və məhv edə bilərsiniz. Diaqnostika və həddindən artıq qorxuların nəticələrinin aradan qaldırılması, stresslər,  mənfi təsirlər və digər neqativ hadisələrdən azad olmaq  yalnız Imedis-də mümkündür. Daha inandırıcılıq üçün (ABŞ)- ın "Mənim içimdə canavarlar" adlı sənədli filmə baxın.
Praktikamızdan bəzi maraqlı nümunələr: 

Xəstə G. E. 52 yaş. Diaqnoz: baş ağrısı. Pasient özü də terapevt idi. Baş ağrısı onu 20 ildən çox müddətə narahat edirdi.  Boynundan   başının sağ yarısına qədər ağrıya səbəb olur. Qan təzyiqi 110/70 mm.  Ağrı saatlarla davam edə bilirdi, kofein ilə analgin qəbul etdikdən sonra keçir. Baş və boyunun MRT nəticəsində patoloji dəyişikliklər yox idi. Boyun və baş qan damarlarının angiyografiyasında sağ yuxu arteriyasının daralması aşkar edilmişdir. Qan testləri və digər tədqiqatlar normaldır. "Imedis" -də qurdlar - tükbaş qurd tanıdıq. Bu parazitlər zəli kimi, bağırsaq divarına yapışıb, qanını sovurur. Xəstənin parazitar toksinlərə qarşı həssaslığını, kolon iltihabının və digərlərinin müalicəsi üçün terapevtik tezlikləri seçdik. qurdlar rezonans tezliyi ilə məhv edildi. Xəstəyə propolis və bağırsaqları (sarımsaq, bibər, qazlı içkilər olmadan) qıcıqlandırmayan  pəhriz təklif edilmişdir. Baş ağrısı 1 ay içində dayandı. 2 ildən artıq müddət keçib. Xəstə bərpa edildi!

Xəstə H. S. 48 yaşında. Diaqnoz: migren. O, Bakıdan idi. Həddindən artıq baş ağrısı onu 3 ildən çoxdur ki, narahat edirdi. Bakıda, İranda, Türkiyədə olmasına baxmayaraq, hətta  MRT və müxtəlif qan testləri  həkimlərə baş ağrısı səbəbini öyrənməyə kömək etmədi. Xəstə tez-tez ağrı kəsicilər qəbul edirdi. "Imedis" də biz həddindən artıq mənfi təsirləri (HMT) təyin etdik. Bunlar həddindən artıq qorxu, stress, neqativ təsirlərin nəticəsidir. HMT-i aradan qaldırmaq üçün müalicəvi tezliyi seçdik.  30 dəqiqə sonra baş ağrısı dayandı. 1 ildən çox keçib. Xəstə bərpa edilib!

Xəstə M. A. 43 yaşında. Diaqnoz: baş ağrısı. 1 ildən çoxdur ki,  baş ağrısı narahat edirdi. Qan testləri, baş və boyunun MRT-si və s. normaldır. Dərmanlar yalnız baş ağrılarını azaldırdı. Imedisdə başda  askarid qurdları təyin etdik. Müalicə tezliyini seçdik. Parazitlər rezonans frekansları ilə məhv edildi. 2 aydan sonra xəstə artıq ağrı olmadığını bildirdi!

Xəstə G. A. 10 yaşında. Diaqnoz: baş ağrısı. Anasının deməyinə görə, təxminən bir həftədir gündəlik baş ağrısı var. Qan testləri normaldır. Serebral damarların meayinəsinin nəticəsi: patologiya aşkar edilmədi. MRT-də patologiya yoxdur. Beynin MRT-si zamanı  6 x 7 x 6 mm  ölçüdə kista aşkarlandı. "Imedis" aparatında beynin damarlarında askarid  yumurtalarını təyin etdik. Şəfa tezliyini seçdik. Parazitlər rezonans frekansları ilə məhv edilmişdir. Bir ay sonra baş ağrısı dayandı. 1 ildən çox keçdi. Xəstə bərpa edildi!

Xəstə A. A. 37 yaşında. O, Misirdəndir. Beş il bundan əvvəl şistosom qurdları və virus hepatit B diaqnozu qoyulmuşdu. 1 ildən çoxdur ki, tez-tez baş ağrısı onu narahat etməyə başladı. Qan təzyiqi normaldır. Beynin MRT, ümumi qan və sidik analizi normaldır. Qanda ALT və AST-40 və 55. Müalicə kömək etmirdi. "Imedis" aparatında biz şistosom, hepatit B virusları təyin etdik. Şistosomlar orta serebral arteriyanın və temporal venanın divarlarında idi. Qaraciyər  və limfa düyünlərində hepatit B virusları aşkar edilmişdir. Şistosomların məhv olması, belə hallarda beynin qan damarlarında qan axını pozulmasına səbəb ola bilər. Buna görə, əvvəlcə xəstənin həssaslığını parazitar toksinlərə və başqalara salmaq üçün terapevtik tezlikləri seçirik. Sonra şistosomlar və hepatit B virusları rezonans tezliklə məhv edildi. 3 aydan sonra xəstəni heç bir şey narahat etmirdi. Baş ağrısı artıq yox idi. ALT və AST analizi normal hala gəldi. 1 ildən çox keçdi. Xəstə bərpa etdiyini bildirdi!

Xəstə G. E. 28 yaş. Diaqnoz: baş ağrısı. Şimal Qafqazdan. 1 ildən artıq müddət ərzində xəstə ənsə bölgəsində demək olar ki, daimi baş ağrıları ilə narahatdır. Bir neçə dəfə huşunu itirmişdi. Xəstənin qan təzyiqi 70/50 ilə 170/100 mm arasında dəyişir.  Bəzən nəfəs darlığı və sürətli ürək atışları var. Qan testində: hemoglobin 140 mg / dL, yüksək prolaktin səviyyəsi 3000. Baş və boyun MRT-si , EEG və digər araşdırmaların nəticəsi normaldır. Hamiləlikdən 6 həftə keçməmişdən əvvəl 1 il ərzində xəstədə 2 dəfə düşüklər olmuşdu. Xəstəliyin səbəbi məlum deyil. Müalicə kömək etmir. "Imedis" cihazında biz həddindən artıq mənfi təsir  (HMT), qurd təyin etdik. HMT epifiz, , tiroid və beyin damarlarının funksiyasını pozur. Strongiloidlər kiçik bağırsaq və bronxiollalarda idi. Xəstənin yaddaşında neqativ ocaqlar meydana gətirən mənfi hadisələr ortaya çıxdı. Xəstənin bədəninin həssaslığını parazitik toksinlərə və başqalarına qarşı azaltmaq üçün, HMT-i aradan qaldırmaq, yaddaşda neqativ ocaqları aradan qaldırmaq üçün terapevtik tezlikləri seçdik. Parazitlər rezonans frekansları ilə məhv edildi. 4 aydan sonra baş ağrılar onu artıq narahat etmədi! Xəstə bərpa olundu.

Гусейнов Сабахаддин Нураддинович