MEDXƏBƏR

Sosial izolyasiya fiziki səviyyədə davranışı dəyişir

Mövzular: Psixologiya, Tədqiqat


Amerikalı alimlər aşkar etdilər ki, sosial təcrid olunma xüsusi bir maddənin yığılmasına və beyində dəyişikliyə gətirib çıxarır, Xinhua xəbər verir. Gəmiricilərlə aparılan təcrübə göstərdi ki, uzun müddətli sosial izolyasiya (2 həftə) heyvanların davranışında dəyişikliklərə gətirib çıxardı. Xüsusilə, onlar tanımadığı şəxslərə münasibətdə daha aqressiv vəziyyətə düşdülər. Uzun müddət siçanlar qorxu halında idi, stimul-təhlükəyə həssaslıq artırdı (heyvanlar uzun müddət stupor halına düşdü).

Onlarda neyropeptid - taxikinin 2 (Tac2) / nevrokininin B (NkB) tənzimlənməsi pozuldu. Bu birləşmələr heyvanlarda stimul-təhlükəyə cavab olaraq sabit reaksiyaların göstərilməsindən məsuldurlar. Artıq, xronik izolyasiya Tac2 geninin artmasına və beynində NkB istehsalının artmasına gətirib çıxardı.

Eyni zamanda, NkB reseptorunu blokada edən agent izolyasiyanın mənfi təsirlərini neytrallaşdırırdı. Beləliklə,  nəzarət qrupundakı heyvanlarınTac2 geninin səviyyəsində artım, əsas qrupdakı heyvanların davranışına bənzər bir stress reaksiyası və davranışa səbəb olmuşdur. Alimlər xüsusilə Tac2 və onun reseptorlarını beynin müxtəlif yerlərində fəaliyyətinə təsir göstərirlər. Məsələn, beyinin " amigdala"-daki Tac2 geninə təzyiq olunması qorxu təzahürlərini artırdı, lakin aqressivlik müşahidə olunmadı. Hipotalamusdakı genin təzyiqi isə əks təsir yaratdı.