MEDXƏBƏR

Yeni vasitə melanoma ilə mübarizə aparır

Mövzular: Farmakologiya, tədqiqat, ixtira


D'rman firması BIOCAD müvəffəqiyyətlə PD-1 inhibitor prolgolimabın ikinci fazının klinik araşdırmasını müvəffəqiyyətlə həyata keçirdi - bu, Rusiyada yaradılmış bu sinifin ilk dərmanıdır. Tədqiqatda Remedium -un verdiyi hesabata görə, ağır melanomalı metastatik xəstələr iştirak edib.

Prolgolymbomlu monoterapiya xəstələrin 64% -də xəstəliyə nəzarət etməsinə və xəstələrin 34% -də müalicəyə cavab verməsinə icazə verildi. Dərmanın minimal rejimdə (1 kiloqram kiloqram ağırlığında) təyin olunması xəstələrin 70% -də xəstəliyin nəzarətinin ən yaxşı nəticələrini verdi, qismən və ya tam cavab - 44%. Təhlükəsizlik baxımından agent digər PD-1 inhibitorları ilə olduqca müqayisə edilə bilər.

Prolgolimab, PD-1 proteininə bir monoklonal anticisim olan immunitet reaksiyası inhibitorlarının nəzarət nöqtələrinin bir hissəsidir. O immunitet sisteminin şiş hüceyrələrini tanımaq və məhv etmək qabiliyyətini bərpa edir. Anticisimlərin effektiv xüsusiyyətlərini minimuma endirən və T-limfositlərin digər immunokompetent hüceyrələr tərəfindən məhv edilməsindən qoruyan PD-1-nin qarşısını alan Fc fragmentində LALA mutasiyasını(Leu234Ala / Leu235Ala) iştirakı Fc fragmentindəki digər maddələrdən fərqlənir.