MEDVİDEO

Çocuklarda Erbezlerinin Erbezi Torbasına İnmemesi Veya Kriptorşidizm

Çocuk cerrahı Op. Dr. Murad
Her hangi bir nedenle erbezinin normal iniş yolunda kalarak erbezi torbasına inmemesine veya erbezinin erbezi torbasında olmamasına inmemiş erbezi veya Kriptorşidizm denilir. İsminden de anlaşıldığı üzere bu patolojide önemli sorun erbezinin erbezi torbasında olmamasındadır. Kriptorşidizm normal doğuştan olan çocuklarda %3, zamanından önce doğulmuşların %33 - 45’de saptanmaktadır. Hastaların çoğunda 6 ila 9 ay içinde erbezleri erbezi torbasına iner ve 1 yaştan sonra erbezi inmesi gerçek olarak kabul edilmez. Kriptorşidizm tedavisi sadece cerrahi yöntemle mümkündür. Eğer erbezi karın boşluğunda kalmışsa, operasyon çocuğun 6 ayından sonra, kasıkta kalmışsa 1 yaşında yapılır.