Qeydiyyat
MEDXƏBƏR

11 Fevral - Ümumdünya Xəstələrə həsr olunmuş gün

11 Fevral - Ümumdünya Xəstələrə həsr olunmuş gün

Ümumdünya Xəstələrə həsr olunmuş gün (World Day of the Sick) - insanların diqqətini xəstə insanların tez-tez qarşılaşdığı problemlərə cəlb etmək üçün nəzərdə tutulmuş
beynəlxalq bir gündür. Bu gün, hər il dünyanın hər yerində 11 fevralda keçirilən bir növ sosial hadisəsidir.