YERLİTƏDBİRLƏR
III Bakı Endoskopik Forumu

III Bakı Endoskopik Forumu

Azərbaycan Uşaq Nevroloqlarının 1-ci Konfransı

Azərbaycan Uşaq Nevroloqlarının 1-ci Konfransı

2-ci BAKI BEYNƏLXALQ NEONATOLOGİYA Konfransı

2-ci BAKI BEYNƏLXALQ NEONATOLOGİYA Konfransı

İmplantoloqların VIII Beynəlxalq Xəzər Konfransı

İmplantoloqların VIII Beynəlxalq Xəzər Konfransı

Dünya Psixi Sağlamlıq Günü 2019

Dünya Psixi Sağlamlıq Günü 2019

Azərbaycanda Mamalıq və Ginekologiyanın bəzi problemlərinə aktual yanaşma

Azərbaycanda Mamalıq və Ginekologiyanın bəzi problemlərinə aktual yanaşma

Bakı I Sinir-əzələ xəstəlikləri Konfransı

Bakı I Sinir-əzələ xəstəlikləri Konfransı