Qeydiyyat
YERLİTƏDBİRLƏR
TƏKMİL EKQ KURSU

TƏKMİL EKQ KURSU

TƏMƏL HƏYATA DƏSTƏK KURSU

TƏMƏL HƏYATA DƏSTƏK KURSU

PEDİATRİK TƏKMİL HƏYATA DƏSTƏK

PEDİATRİK TƏKMİL HƏYATA DƏSTƏK

TƏKMİL (KARDİOVASKULYAR) HƏYATA DƏSTƏK KURSU

TƏKMİL (KARDİOVASKULYAR) HƏYATA DƏSTƏK KURSU

12. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi

12. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi

3.ULUSLARARASI  SAĞLIK KURULUŞLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ

3.ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ

Ümumi Kosmetologiya

Ümumi Kosmetologiya

XARİCİTƏDBİRLƏR