Qeydiyyat
MEDXƏBƏR

Azərbaycan Respublikasının Bayraq Bayramı Günü

Azərbaycan Respublikasının Bayraq Bayramı Günü

Azərbaycan xalqı öz Prezidentinin rəhbərliyi və rəşadətli Ordusunun iştirakı ilə şanlı tarix yazmaqdadır. Bu günlərin hər saatı, hər dəqiqəsi bir dastandır. Biz Qələbə Bayrağımızı Daim Zirvələrə Sancacayıq..