Qeydiyyat

YERLİTƏDBİRLƏR

3.ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ

3.ULUSLARARASI  SAĞLIK KURULUŞLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ
17 Noyabr

2021

Konfrans haqqında

Değerli Meslektaşlarımız,

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalar temelde işçileri ya da çalışanları iki sonlanım noktasından korumayı hedefler. Bunlardan birisi iş kazaları, diğeri de meslek hastalıklarıdır. Tüm iş sağlığı güvenliği hizmetleri nihai olarak insanların işe bağlı olarak sağlıklarını kaybetmesinin önüne geçmek için kurgulanmıştır. İnsanlar tarih boyunca yapılan işlerin sağlığı olumsuz etkilediğini görmüşlerdir. Ancak bunun bir sağlık hizmeti boyutuna evrilmesi sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkabilmiştir. Meslek hastalığı çalışma koşulları ile ilişkili hastalıklardır. İşyerinde fiziksel, kimyasal ya da biyolojik bir etkene maruz kalmak zamanla hastalıklara yol açabilmektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanununda ise meslek hastalığı, mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı tanımlamaktadır.

Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO) tahminlerine göre yılda 2,3 milyon insan iş kazaları ya da meslek hastalıkları sonucunda hayatını kaybetmektedir. Bu ölümlerin 2 milyonu işle ilgili hastalıklardır. Ayrıca ILO tahminlerine göre her yıl 160 milyon insan ölümcül olmayan işle ilgili hastalıklara maruz kalmaktadır. İşle ilgili hastalıklar iş kazalarına göre 6 kat daha fazla ölüm riski yaratmaktadır. İş sağlığı güvenliği çalışmalarında işle ilgili hastalıklara bağlı ölüm riski göz önünde bulundurulmalıdır

Devamı: http://isg-antalya.dunyacongress.com/

 

 

Aktual Tədbirlər