Qeydiyyat

YERLİTƏDBİRLƏR

İnsan genetika və genetik xəstəliklər

 İnsan genetika və genetik xəstəliklər
30 May

2020

Konfrans haqqında

 

Tədbir haqqında əsas məlumat

Tədbirin adı/mövzusu: İnsan genetika və genetik xəstəliklər
Kredit miqdarı: 14
Tədbirin formatı: əyani
Tədbirin başlanma və bitmə tarixi: 30.05.2020 --31.05.2020
Tədbirin keçirildiyi yer (adı və ünvanı): Azərbaycan Tibb Universiteti Tədris Terapevtik Klinikası \ Bakı şəh. Mərdanov 125
Tədbirin keçirildiyi dil: Azərbaycan,İngilis,Türk
Hədəf auditoriyası :
Genetika , Həkim-neonatoloq

Genetika , Həkim-genetik

Genetika , Həkim-laborant

Genetika , Həkim terapevt

Genetika , Sahə həkimi-terapevt

Genetika , Ailə həkimi

Genetika , Həkim-pulmonoloq

Genetika , Həkim-endokrinoloq

Genetika , Həkim-immunoloq

Genetika , Həkim-dermatoveneroloq

Genetika , Həkim-nevropatoloq

Genetika , Həkim-pediatr

Genetika , Sahə həkimi-pediatr

Genetika , Həkim mama-ginekoloq

Genetika , Həkim- allerqoloq

Genetika , Həkim-nefroloq

qsəd: Insanın genetik materialının strukturunu və funksiyalarını, müxtəlif irsi xəstəliklərin etiologiya və patogenezində irsi faktorların rolunu, irsiyyətin və irsi dəyişkənliyin molekulyar əsaslarını, irsi xəstəliklərin nəsildən nəslə ötürülməsi mexanizmləri haqqında məlumatları ümumiləşdirmək, insanın genomu barədə ən yeni elmi-praktik fikirləri, insan genetikasının ümumi məsələlərini, insanın genləri və mühit amillərinin qarşılıqlı təsiri nəticəsində xəstəlik əlamətlərinin təzahür xüsusiyyətlərini ətraflı şərh etmək.
Vəzifələr: 1. İnsan genetikasının və müxtəlif patoloji proseslərin inkişaf etməsi nəticəsində yaranan genetik xəstəliklərin müasir problemlərini ortaya çıxarmaq, müxtəlif ölkələrin genetik alimləri arasında müzakirə etməklə həlli yollarını tapmaq və inkişaf perspektivlərinı araşdırmaq 2. Ən son nəzəri mülahizələr ətrafında mövcud elmi-nəzəri fikri izləmək, yerli və beynəlxalq mütəxəssislər arasında məhsuldar dialoq yaratmaq 3. İnsan genetikasının ənənəvi sahələrini “Genetik diaqnostik metodların inkişafı, klinik və elmi tədqiqatlarda istifadəsi”, “Genetik analizlərin diaqnostikada əhəmiyyəti”, “Nadir genetik xəstəliklər və onların tədqiqi” kimi bölmələr daxilində müzakirə etmək.
İştirak:
Ödənişlidir (80 AZN)

Tədbirin internet ünvanı: www.amu.edu.az

Tədbirə qeydiyyat: www.amu.edu.az
Tədbiri keçirən təşkilatın adı:/td> Azərbaycan Tibb Universiteti
Əlaqə telefonu iş: 5974511

Aktual Tədbirlər