Qeydiyyat
MEDXƏBƏR

17 Noyabr – Milli Dirçəliş Günü

17 Noyabr – Milli Dirçəliş Günü

Xalqımızı 17 Noyabr – Milli Dirçəliş Günü münasibəti ilə səmimi-qəlbdən təbrik edirik.

Ötən əsrin 80-ci illərinin sonlarından geniş vüsət alan xalq azadlıq hərəkatı Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi ilk günlərə təsadüf edir. Ümummilli liderin ölkə rəhbərliyinə yenidən qayıdışından sonra xalqımızın milli dirçəlişi və mənəvi dəyərlərinin yüksək tutulması, adət və ənənələrimizin qorunub saxlanılması reallığa çevrilmişdir.

Möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında aparılan uğurlu siyasət nəticəsində müstəqil respublikamızda iqtisadiyyatın fasiləsiz inkişafı təmin edilmiş, vətəndaşların maddi rifahı yaxşılaşdırılmış, dövlətçiliyimiz möhkəmləndirilmiş, ölkəmiz dünyada söz və nüfuz sahibi kimi tanınaraq müdafiə qüdrətini daha da artırmışdır.